ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၾကီးမွာတည္ရိွတဲ့ ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)မွာ အမွတ္စဥ္ (၁၁)အတြက္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၁၅) ဦးကို လက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း(ေအာင္ဆန္း)ဟာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ တိုတယ္ျမန္မာရတနာစီမံကိန္းတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့  သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ အသစ္ေတြကို လက္ခံသြားမွာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကမွ တစ္ဆင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြ ကိုေတာ့ ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္မွ စတင္လက္ခံေနတာျဖစ္ျပီး ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုတဲ့ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူေတြအေနနဲ႕ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ၊အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အထိရိွသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္မွာေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့သူေတြကို လူေတြ႕စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး  သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရိွသူ ေတြကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္မွာ ေၾကညာေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလုိ ဂေဟဆက္သင္တန္းေတြကိုဖြင့္လွစ္ေပးရတာက အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ဂေဟဆက္ကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုေမြးထုတ္ေပးနိုင္ရန္၊ ဂေဟဆက္ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ရရိွေစရန္ ၊ဂေဟဆက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လံုျခံဳစိ္တ္ခ်ရမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရတနာဂေဟဆက္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)မွာ အေျခခံဂေဟဆက္နည္း (၃)မ်ိဳးကို(၃)လၾကာ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ ပိုက္ဂေဟဆက္သင္တန္းကိုလည္း (၃)လၾကာ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရိွမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ အမွတ္စဥ္(၁၀)မွာေတာ့ အေျခခံဂေဟဆက္သင္တန္းမွာ သင္တန္းသား/သူ (၁၅) ဦးသင္ၾကားေနတာျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ ပိုက္ဂေဟဆက္ သင္တန္းမွာေတာ့ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၁၀) ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News