မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာရည္ခြ်န္ဆုေပးပဲြကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္က သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဇရပ္ကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကုိ ပညာရည္ခြ်န္ဆုေတြခ်ီးျမွင့္ေပးတာဟာ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီထက္မကပုိုမိုႀကိဳးစားေစကာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေစဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သားေကာင္းရတနာေတြ ေပၚထြက္ေစဖုိ႔ နဲ႔ မိမိေနထုိင္ရာေဒသကုိ ပညာေရးဘက္မွ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းေထာက္ပံ့ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ေအာင္သမာဓိ စိန္ေရႊရတနာနဲ႔ ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းမွ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လိုိ႔ေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္သမာဓိ စိန္ေရႊရတနာနဲ႔ ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကုိ ပညာရည္ခြ်န္ဆုေပးတာဟာ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တယ္လု႔ိသိရပါတယ္။

ပညာရည္ခြ်န္ဆုေပးပဲြမွာ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၂၃၂) ဦးနဲ႔ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၇၁) ဦးကုိ ဆုေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္သမာဓိ စိန္ေရႊရတနာနဲ႔ ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇရပ္ကြင္းအေၿခံပညာအထက္ေက်ာင္း နဲ႔ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ပန္လွအထက္ေက်ာင္း ၊က်ည္ေတာက္ေပါက္ အထက္တန္းေက်ာင္း တုိ႔အတြက္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေတြကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News