ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈ(PDC-2018)ပညာေရးပြဲေတာ္ကို စက္တင္ဘာလမွာက်င္းပသြားမယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္က Novotel Hotel မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈ(PDC-2018)ပညာေရးပြဲေတာ္ကို စက္တင္ဘာလ(၂၉)နဲ႕(၃၀)ရက္မွာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Kaplan Myanmar University College မွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးပြဲေတာ္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္း၊ ဖန္တီးမႈစြမ္းအား(နည္းပညာ)ေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕စြန္႔ ဦးတီထြင္မႈ အစရွိတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို ေဟာေျပာပို႕ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာေျပာပြဲမွာ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အသီးသီးရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေန အခ်ိန္ တစ္နာရီစီ ပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ပညာေရးပြဲေတာ္ကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႕စိတ္၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးမယ့္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ UK ၊ ဥေရာပ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ကပညာရွင္ေတြက ပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၂)ရက္အတြင္းမွာ Workshopေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(PDC-2018)ပညာေရးပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႕ က်င္းပမယ့္(၂)ရက္အတြင္းမွာ ၀င္ေၾကးအေနနဲ႔ ေဒၚလာ(၁၅၀)ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာပါတနာကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူရင္ေတာ့ ေဒၚလာ(၁၂၀)သာေပးသြင္းရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News