ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ဟာတက္ေရာက္တဲ့ေက်ာင္းသားဦးေရ အလြန္နည္းပါးလို႔ ေက်ာင္းပိတ္ရမယ့္ အေျခအေနရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ တက္ေရာက္တဲ့ေက်ာင္းသားဦးေရ အလြန္နည္းပါးေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနတာပါ။ ဒီေက်ာင္းကေတာ့ အလုံၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသားဦးေရ နည္းပါးေနတဲ့ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းဟာ လက္ရွိပညာသင္ႏွစ္မွာ  KG ကေန (၁၀)တန္းအထိ အတန္းစုံေပါင္းမွ ေက်ာင္းသားဦးေရ(၆၀)၀န္းက်င္သာရွိပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ  အလြန္႔အလြန္ကို နည္းပါးေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီေက်ာင္းပရ၀ဏ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းပုံအရဆို ေက်ာင္းသား(၁၅၀၀)၀န္းက်င္ သင္ၾကားေပးလို႔ရတဲ့အေျခအေနလည္းျဖစ္တယ္လို႔သိိပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနဟာ ဆရာေတြေရာ၊ေက်ာင္းသားေတြပါ စိတ္ထိခိုက္စရာအေျခအေနေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။  ဒီေက်ာင္းမွာ အတန္း(၂)တန္းက ေက်ာင္းသားလုံး၀မရွိဘူးလို႔လည္းသိရပါတယ္။(၈)တန္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသာရွိၿပီး  ဒီတစ္ေယာက္ကိုသာ ဘာသာစုံဆရာေတြက ၀ိုင္းသင္ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းဆိုေပမယ့္ အတန္းထဲမွာ တစ္ဦးတည္းသင္ၾကားေနရတဲ့ေက်ာင္းသူကလည္း သူရဲ႕ခံစားခ်က္ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။


ဒီလိုေက်ာင္းေတြဟာ အတန္းစုံဆရာအင္အားလုံေလာက္မႈရွိေပမယ့္  ခုလိုအေျခအေနေတြကိုရင္ဆိုင္ေနရလို႔ ေက်ာင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြမခ်ေပးေတာ့ဘဲ၊ အေဆာက္အဦေတြယိုယြင္းမႈေတြနဲ႔ အျခားက႑ေတြကေန ဘ႑ာေငြ ဆုံရွံဳးမႈေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းအမ်ားစုကို ပိတ္ၿပီး ေက်ာင္းေပါင္းထားသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။  ဒါကေတာ့ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္က မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၀)ေယာက္ေက်ာ္သာရွိတာပါ။

ဆယ္စုႏွစ္ေတြ  ခ်ီၿပီး စာသင္ၾကားေပးလာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေတြျဖစ္လို႔ ပိတ္လုိက္တာကို မျဖစ္ေစခ်င္သလို ပိတ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေက်ာင္းေတြအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းေတြ ေက်ာင္းသားနည္းရတာဟာ တခ်ိဳ႕မိဘေတြက နာမည္ႀကီး၊ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေတြမွာသြားထားတာေတြ၊ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေတြ၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ လက္ခံေရးကိစၥေတြစတဲ့  အေျခအေနေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြဟာ အလုံၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာပဲအနည္းဆုံး ၂ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းေလာက္ ရွိတယ္လို႕သိရၿပီး ဒီေက်ာင္းေတြရဲ႕ေက်ာင္းသားဦးေရစုစုေပါင္းဟာ ဆယ္ဂဏန္း၀န္က်င္သာရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းပါးလြန္းတဲ့ အလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြကေက်ာင္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ဒီလိုအေျခအေနေတြရွိႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဒီလိုေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ၿပီး ေက်ာင္းေပါင္းထားသြားဖို႔ကိုေတာ့ လာမယ့္ပညာသင္ႏွစ္ေလာက္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေလာက္မယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ 

 

 

Related News