ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ဇိန၀ိဟာရပရဟိတ    ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးကို ဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးေနျပီးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၂၀)ဦးကို လက္ခံသင္ႀကားေပးေနပါတယ္။ဇိန၀ိဟာရပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကို(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကစတင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ႀကား ေပးေနျပီး ဒီေက်ာင္းမွာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၂၀)ခန္႕ကိုလက္ခံသင္ႀကားေပးေနပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကိုမိဘကခ်ိဳ႕တဲ႔လို႔ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္မႈမရွိတဲ႔ကေလးငယ္ေတြ အေႀကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးေႀကာင္႔ ပညာေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းကြာေနတဲ႔ကေလးေတြအေနနဲ႔ ပညာသင္ယူႏုိင္ေစဖို႕ဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးေနတာပါ။

ဒီေက်ာင္းမွာ ဥာဏ္ရည္ညဏ္ေသြးမျပည္႔မီတဲ႔ကေလးေတြ၊ လဘၻက္ရည္ဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ကေလးေတြ၊ ပလုံေကာက္ကေလးငယ္ေတြအျပင္နယ္ေဒသေတြကေန ေရြ႕ေျပာင္းလာတဲ႔တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္ေတြတက္ေရာက္ပညာသင္ႀကားေနႀကပါတယ္။ေရြျပည္သာျမိဳ႕နယ္အတြင္းေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေနတဲ႔အေျခစိုက္စခန္း(၉)ခုရွိုျပီးဒီဇိန၀ိဟာရ ပရဟိတ ေက်ာင္းဟာလည္း အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးေနတာပါ။ အခုလိုေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကို ဖြင္႔လွစ္ သင္ႀကား ရာမွာ ပထမအဆင္႔၊ဒုတိယအဆင္႔ဆိုျပီးအဆင္႔ႏွစ္ဆင္႔ခြဲျခားသင္ေပးေနတာျဖစ္ျပီးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ႀကားမႈေတြအျပင္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္လက္မႈပညာရပ္ေတြျဖစ္တဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းပညာရပ္ေတြကိုပါသင္ႀကားေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ေရြ့ျပည္သာျမိဳ႕နယ္အတြင္းအခုလိုေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားႏုိင္ဖို႕အစိုးရေက်ာင္းေတြအျပင္ပရဟိတေက်ာင္းေတြ၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာပါဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးေနတာပါ။ဒီေက်ာင္းေတြမွာတက္ေရာက္သင္ႀကားေနတဲ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည္႔မီမႈ၊ပညာအရည္အခ်င္းေတြကိုေတာ႕ျမိဳ႕နယ္ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး၊တိုင္းေဒသႀကီးကႀကီးႀကပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ရတယ္လို႕သိရပါတယ္။ေရြျပည္သာျမဳ႕ိနယ္အတြင္းေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကို(၂၀၁၁)  ခုႏွစ္ကစတင္ဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးခဲ႔ျပီး(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ မွာ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကိုတက္ေရာက္သင္ႀကားေနတဲ႔ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News