ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံေတြမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနတဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးပြဲေတာ္ကို  ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမမွာ မနက္(၉) နာရီကေန ညေန(၅)နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံေတြမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပရတာက ဥေရာပမွာ ပညာသင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ရရွိႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ ဥေရာပရွိ သုေတသနႏွင့္ပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို သိရိွေစရန္၊ ဥေရာပရွိအဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္္းမ်ားကို ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ပညာသင္ၾကားေရးပြဲေတာ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္က်င္းပတာျဖစ္ျပီး  ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲေတာ္မွာ  ထိပ္တန္းဥေရာပေက်ာင္း (၁၉)ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔/သံရံုး(၈)ခုႏွင့္ ျပင္သစ္၊ဂ်ာမနီ၊ဟန္ေဂရီ၊အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ပိုလန္၊စပိန္၊ဆြီဒင္၊ယူေက စတဲ့ႏိုင္ငံ(၁၃)ႏိုင္ငံတို႔မွ ပါ၀င္ခင္းက်င္းျပသ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဥေရာပ ပညာသင္ၾကားေရးပြဲေတာ္မွာ လာေရာက္ေလ့လာလိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ပညာသင္ဆု အခြင့္အလမ္းေတြအျပင္ ဥေရာပမွာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းေတြမွာ ရရိွမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News