ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္း(AMA) မွ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ လူငယ္ဗိသုကာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မြမ္းမံမႈ သင္တန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ Mingalar Mandalay Function Hall မွာ မတ္လ (၂၃) ရက္မွ စတင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ဗိသုကာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မြမ္းမံမႈ သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္း (AMA) မွ ေက်ာင္းၿပီးစ လူငယ္ဗိသုကာေတြ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဗိသုကာလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိဖို႔လိုအပ္တဲ့ ဗိသုကာ အခန္းက႑၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းပညာ၊ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခခံ အခ်က္ေတြ ပို႔ခ်ေပးသြား မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဗိသုကာလိုင္စင္ရယူရာမွာ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ ဗိသုကာေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ က်င့္၀တ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေမာ္လင္းက ေျပာပါတယ္။လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မြမ္းမံမႈ သင္တန္းကို ေက်ာင္းၿပီးစ လူငယ္ဗိသုကာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀၀) ၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ေနၿပီး သင္တန္းကာလ (၄) ရက္ၾကာ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူေတြအေနနဲ႔ ဗိသုကာေလာကထဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြထဲ ေရာက္ရွိလာဖို႔၊ ဒီဇိုင္းေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြရရွိၿပီး ဗိသုကာ လိုင္စင္ရယူတဲ့အခ်ိန္မွာ အေထာက္အကူရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။လူငယ္ဗိသုကာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မြမ္းမံမႈ သင္တန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News