ဇြန္လ(၈)ရက္ကထြက္ရွိတဲ့(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမွာမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ေအာင္ခ်က္ (၃၆.၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိတယ္လို႔မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုးတာဝန္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မတ္လကျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးေျဖဆိုခဲ့ၾကတဲ့တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကစာစစ္ဌာန(၂၀၃)ခုမွာေျဖဆိုသူေက်ာင္းသား(၁သိန္း၁ေသာင္း)ေက်ာ္ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး (၄ေသာင္း၃ေထာင္)ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ေအာင္စာရင္းေတြကိုဇြန္လ(၈)ရက္ကထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံျခားကေျဖဆိုမႈမွာေအာင္ခ်က္(၄၆.၂၂)ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ၿပည္နယ္မွာ မြန္ျပည္နယ္က(၃၇.၅၄)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ပထမ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက(၃၆.၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ဒုတိယေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကဂုဏ္ထူးရရိွသူ(၆၉၂၀)ဦးရွိခဲ့ၿပီး(၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၂၂ဝ)ဦး၊(၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၄၉၀)ဦး၊(၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၆၂၁)ဦး၊(၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၆၇၃)ဦးနဲ႔(၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရရွိသူရွင္(၁၀၀၀)ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔(၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ထက္ေအာင္ခ်က္က်ခဲ့ေပမယ့္  ဂုဏ္ထူးရရွိမႈတိုးတက္ခဲ့ၿပီးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကိုတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာန ေက်ာင္းအသီးသီးမွာဇြန္လ(၈)ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိစာစစ္ဌာနေက်ာင္းေတြမွာမနက္(၆) နာရီအခ်ိန္မတိုင္ခင္ကမိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားနဲ႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြမ်ားလာေရာက္ႀကည့္ရႈခဲ့ႀကပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးစာစစ္ဌာန(၁၈၀၀)ေက်ာ္မွာေက်ာင္းသား(၈သိန္း၅ေသာင္း) ေက်ာ္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီးေအာင္ျမင္သူ(၂သိန္း၆ေသာင္း)ေက်ာ္ရွိခဲ့ကာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း(၃၁.၄၄)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News