(၁၂)ႀကိမ္ျမာက္ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ (၂၀၁၉)ကို ဇြန္လ(၂၇)ရက္က ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္တကၠသိုလ္မ်ားက  ဘြဲ႔လြန္အင္ဂ်င္နီယာ နွင့္ ဗိသုကာသင္တန္းမ်ားရဲ႕ ဘြဲ႕ယူက်မ္းျပဳ သုေတသနမ်ားကို အေျခခံေရးသားထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားၾကားမွ်ေ၀ သိရွိနိုင္ေစရန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး  ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုဆို(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၇)ရက္မွ ဇြန္လ(၂၈)ရက္အထိ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ (၂၀၁၉)ကို အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မွ တင္သြင္းလာတဲ့ စာတမ္းေပါင္း (၁၆၀)ကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲ(၂၀၁၉)မွာ သုေတသနဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္းေတြအျပင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက ျပခန္းမ်ားကိုလည္း ျပသထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖတ္ၾကားထားတဲ့ စာတမ္းေတြထဲက အေကာင္းဆံုးသုေတသနစာတမ္း(၃)ေစာင္ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆုခ်ီးျမင့္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ဖို႔ အတြက္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္(၄)ခုမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္မွတ္ (၃၂၀)  အထက္ရရွိသူေတြ ေလွ်ာက္ထားနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္သားေက်ာင္းသူဦးေရ (၃၈၀) ေခၚယူသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News