ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူဦးေရ (၅၀၀)ကို လက္ခံသင္ၾကား ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ရိွသူထံမွသိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီးမွာတည္ရိွတဲ့ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပညာသင္နွစ္အတြက္  ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူဦးေရ (၅၀၀) လက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို ဇြန္လ(၂၄)ရက္မွာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနအသီးသီးမွာ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး စထုတ္ေပးတဲ့ေန႕ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို လက္ခံေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္စတင္ထုတ္ေပးတဲ့ ေန႕ကတည္းက လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြရိွသလို လာေရာက္စံုစမ္းတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္္းသူေတြလည္းရိွတယ္လို႕ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၉) ခုနွစ္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားမယ့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕  (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ  သခ်ာၤ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္ေတြနဲ႕ေအာင္ျမင္ျပီး  စုစုေပါင္း ရမွတ္ (၄၅၀) နွင့္ အထက္ရရိွသူ ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ (၂)ဘာသာေပါင္း ရမွတ္(၁၄၀)နဲ႔အထက္ရရိွသူေတြက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို တိုက္ရိုက္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ သင္တန္းကာလ (၅) ႏွစ္ၾကာျမင့္တာျဖစ္ၿပီး အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသား/သူေတြကို ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(ပရိုဂရမ္ အင္ဂ်င္နီယာ)၊ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕ (အသိပညာ အင္ဂ်င္နီယာ)၊ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕ (စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)၊ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႔(ကြန္ပ်ဴတာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈပညာ) ၊ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (ျမွဳပ္ႏွံထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ )နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕(ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ကြန္ရက္ပညာ)စတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႔ အသီးသီးကိုခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကုိ ဇြန္လ(၂၃)ရက္မွ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ထိ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News