လက္ရွိကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာေခတ္စားလာတဲ့ IOT 4.0 နည္းပညာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ(၃)ရက္က ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။IOT 4.0 က  နိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာမဆုိ လူသံုးမ်ားေနတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာနိုင္ငံ မွာေတာ့ လူသိနည္းေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ IOT ဆိုတာ တိုးပြားလာမယ့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြကို နည္းပညာနဲ႔ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မလည္းဆိုတာေတြကို အေျဖရွာတဲ့ နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ IOT 4.0 နည္းပညာကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ေပး ေနလည္းဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း သိေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

IOT 4.0 ကို နိုင္ငံတကာက စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြမွာ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရမယ့္ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြရွိေနၿပီး အသံုးျပဳေနတဲ့ကုမၸဏီေတြကို အစိုးရကေထာက္ပံ့ေပးတာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ IOT 4.0 နည္းပညာက နည္းပညာတကၠသုိလ္ရဲ႕ ေမဂ်ာအခ်ိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မက္ကက္ထေရာနစ္၊ အလက္ထေရာနစ္၊ အလက္ထရစ္ ကယ္နဲ႕ IT ေမဂ်ာ စတဲ့ ေမဂ်ာ(၄)ခုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါပြဲကို ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႕ DIGINET Trading- Service - Solution  ကုမၸဏီတို႔ ပူေပါင္းျပဳလုပ္ တာျဖစ္ပါတယ္။ DigiNET Trading Service Solution ကုမၸဏီအေနနဲ႔ IOT 4.0 နည္းပညာကို လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳနုိင္ေအာင္ ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း (၁၀)ေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ IOT 4.0 နည္းပညာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္၀င္စားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအျပင္ အျခားျပင္ပက IOT 4.0 နည္းပညာကို စိတ္၀င္စားသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News