မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္ကုိ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္စတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္နဲ႔ ဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၂၂၂ ဦးကုိ ေမြးထုတ္ထားတယ္လိုိ႔ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ကတာ၀န္ရွိသူထံမွသိရပါတယ္။ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကုိ အထက္ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာသင္ၾကားေပးေနၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခဲြမႈဒီဂရီေကာလိပ္မွာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ေမဂ်ာ ၁၁ ခု နဲ႔သင္ၾကားေနတာျဖစ္ၿပီး ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ ၅ခု၊ သိပၸံဘာသာရပ္ ၅ခု နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ေတြ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိုခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရတာဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြေတြကုိ အမ်ားဆုံးရရွိေအာင္ဖန္တီးေပးတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အခုလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာမွာ Luxembourg Development Acengy (လူဇင္ဘတ္ဒပေလာမန္႔ေအဂ်င္စီ ) နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံျခားသားပေရာဖက္ဆာေတြနဲ႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ရုိးညႊန္တမ္းေတြေရးဆဲြကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနတယ္လိုိ႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္ကုိ ေလ်ွာက္ထားလုိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၆၀ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ အနည္းဆုံး ရရွိသူေတြ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ၿပီး အမွတ္အနည္းအမ်ားေပၚမႈတည္ကာ အေယာက္ ၂၀၀ ကုိေရြးခ်ယ္ကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္မွာ စတင္ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၃၀ရက္မွာ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ သတင္းစာ၊ မီဒီယာေတြနဲ႔ Facebook တုိ႔မွလည္း ေၾကျငာေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၁ရက္မွာ မႏၱလာေကာလိပ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ရက္မွာ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ အျဖစ္အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္နဲ႔ တတ္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News