(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI) မွာ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ ဦးေရ (၃၀၀) ၀န္းက်င္လက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း(GTI)ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံမွ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI) ကို  ၁၈၉၅ ခုနွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၉၆-၁၉၉၇)ခုႏွစ္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရျပီး (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ စတင္ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီနွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္သခ်ာၤ ဘာသာရပ္ အမွတ္ေပါင္းေတြကိုၾကည့္ျပီး  ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၃၀၀)ကို လက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္း(GTI)မွာေတာ့ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Civil) ၊ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EC) ၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EP) ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Mech ) ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ (IE) နဲ႕ သုေတသနနည္းပညာဘာသာရပ္ (IT) ေတြကို သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI) မွာ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ျပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ စကၤာပူ-ျမန္မာ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း ၊ အစိုးရနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းတို႕မွာ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ေတြကိုပါ လက္ခံသင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းကာလက (၃)ႏွစ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI)မွာ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး သာမာန္ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဒုတိယနွစ္မွစျပီး ပညာသင္ ၾကားနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI)မွာ  ညပိုင္းသင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနျပီး အလုပ္လုပ္ရင္းပညာပါသင္ၾကားနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ညပိုင္းသင္တန္းမွာ တက္ေရာက္ လိုတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂ သိန္း ၄ ေသာင္း )ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI) ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္နွစ္မွာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၂၁)ေယာက္ကို လက္ခံသင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၉၇) ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀ ) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၃၀၀)၀န္းက်င္လက္ခံ သြားမွာျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကုိေတာ့ ေအာက္တိုဘာလမွာ ႏို္င္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွတစ္ဆင့္ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာလမွာ ေက်ာင္းေတြကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News