ဇူလိုင္(၁၆)ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူသူအေရအတြက္ (၉)ေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကေန သိရပါတယ္။(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွာ  ဇူလိုင္လ(၁)ရက္က စတင္ၿပီး ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ေတြထုတ္ယူရာမွာ ေျခာက္လအတြင္းရိုက္ကူးထားတဲ့ ပတ္ပို႕စ္ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ မိဘအမည္၊ ခံုနံပါတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္နဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူမႈကိုေတာ့ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း၊ ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔အတူ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အျခားျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးမွထုတ္ယူခ်င္ပါက စာတိုက္ကတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ၿပီး ထုတ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စာတိုက္ကေန ထုတ္ယူမယ့္သူေတြက ေအာင္လက္မွတ္ျပန္လည္ေပးပို႔ရမယ့္ လိပ္စာပါရွိရမွာျဖစ္သလို  စာပို႔ခတံဆိပ္ေခါင္းအပိုကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခါထုတ္ယူျပီးတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ ့ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္သာ ထုတ္ခြင့္ရိွေတာ့တယ္လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News