မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနွစ္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးအပ္ျခင္းနွင့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရိွတဲ့ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ထူးခၽြန္တဲ့သားသမီးေတြကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလို မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြကုိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြနဲ႔ပညာသင္ဆုေပးအပ္ရတာက မီးသတ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္အေနနဲ႕ မိမိတို႕တပ္ဖြဲ႕၀င္ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွကူညီေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႕ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၁၅)ဦးနွင့္ စာေမးပြဲကို ရိုးရိုးေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၁၃)ဦးတို႕ကို ဂုဏ္ျပဳဆုေၾကးေငြခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ လက္ရိွ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္နွစ္မွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၅၀၃ )ဦးအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလို မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႕ ပညာသင္ဆုေပးအပ္တာေတြကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News