ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကုိဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကထူးခၽြန္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ (၁၅)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ဂုဏ္ျပဳဆုေတြ ခ်ီးျမွင့္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အရည္အခ်င္း ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ ထူးခၽြန္အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဂုဏ္ျပဳဆုေတြခ်ီးျမင္႔ခဲ႔တာပါ။ ဂုဏ္ျပဳဆုေတြကုိ ၂၀၁၇ခုနွစ္တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိခဲ႔တဲ႔ မျဖဴးေခတ္ ၊ ၂၀၁၇ခုနွစ္ထူးခၽြန္အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေဒၚမ်ိဳးသႏၱာဦး၊ ၂၀၁၇ခုနွစ္ထူးခၽြန္အမ်ိဳးသမီးၾကက္ေျခနီ ေဒၚဇြန္ေလးေ၀နဲ႔ (၉၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဳဒါန္းခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေသြးလွဴရွင္ ေဒၚသန္းေအးတုိ႔ကုိ ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔တာပါ။ ဂုဏ္ျပဳဆုေတြကုိ အထက္ပါအမ်ိဳးသမီးေတြအျပင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းအာဆီယံအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ ရွင္ထူးခၽြန္ဆုရရွိခဲ႔သူ(၁၀)ဦးကုိလည္း ေပးအပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ျပဳလုပ္တဲ႔ ေက်းလက္ေဒသအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံခ်က္ကုိ ေက်းရြာေတြမွာလႊမ္းျခဳံမႈအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ႔တဲ႔ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ ေတြကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳဆုေတြခ်ီးျမွင့္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ (၁၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ထူးခၽြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင္႔ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ(၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးစုိးေအာင္အပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳး သမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြအဖြဲ႔၀င္ေတြတက္ေ၇ာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ထူးခၽြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင္႔ပြဲကုိနွစ္စဥ္ ဇူလုိင္လ အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ယခုနွစ္အပါအ၀င္၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ရွိျပီလုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News