(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုတဲ့အေနနဲ႔  စိမ္းလန္းစိုျပည္ဂါးဒင္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါ၇ီလ (၁၂) ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းပြဲေတာ္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေစ်းပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ ညေနငါးရီမွာ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားပေဒသာအကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းပြဲေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ႕ ရိုးရာဝတ္စံုေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အစားအစာေတြကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ရတာဟာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ေနထိုင္စားေသာက္ပံုေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေတြ႔ျမင္ေလ့လာ၊ ဝယ္ယူႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စိမ္းလန္းစိုျပည္ဂါးဒင္းထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ကတည္းက ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေဒၚနန္းကလည္း ဒီပဲြမွာ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အခုလိုပဲေျပာျပပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုေန႕အထိမ္းအမွတ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္လာတာ ယခုအၾကိမ္နဲ႕ဆုိရင္ ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ ရွိသြားျပီျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ပူးေပါင္းပါဝင္တာေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ရွိျပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News