ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို) နဲ႔ STI University တို႔ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT Park ၀န္းအတြင္းမွာရွိတဲ႔  STI University မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို)အေနနဲ႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသိပညာေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ေဟာေၿပာပြဲမွာ    လူငယ္ေတြ သိထားသင့္တဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းနဲ႔  မူးယစ္ေဆး၀ါးစတင္ေပၚေပါက္လာပံုအေၾကာင္းေတြကို ပညာေပးေဟာေၿပာခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေဟာေၿပာပြဲကိုေတာ့  လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြကို သိရွိေစၿပီး ေရွာင္ရွားၾကေစဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ STI ေက်ာင္းသားေကာင္စီက စီစဥ္က်င္းပၿဖစ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို)က တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ အေၿခခံပညာေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြအေၾကာင္းကို ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲေတြ လိုက္လံ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲၿပီးလူငယ္ေတြကို လူငယ့္အားမာန္အမည္နဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပဳလုပ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပးအပ္ၿခင္း စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီေဟာေျပာပြဲကို ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို)က တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ STI University မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News