(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲအတြက္ စာရင္း၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကို မတ္လ (၁၀)ရက္မွ အျပီးသတ္အကဲျဖတ္ၿပီး ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲအတြက္ ဒုတိယအဆင့္ စာရင္း၀င္ဇာတ္ကား (၂၅)ကားကိုပထမအဆင့္စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ အျဖစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂)ရက္မွာ စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ (၆)ရက္မွာေတာ့ အျပီးသတ္ၾကည့္ရႈဖို႔စီစဥ္ခဲ့တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ မတ္လ(၆)ရက္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အေနနဲ႔ ၾကည့္ရႈမွာျဖစ္ေပမယ့္ လိုအပ္ပါကဆက္လက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ဖို႔ မတ္လ(၁၀)ရက္အထိ အခ်ိန္ယူသြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆန္ကာတင္စာရင္းေတြကိုေတာ့ (၂၅)ကားသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ ဆန္ကာတင္စာရင္းကိုေတာ့ မထုတ္ျပန္ေတာ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ စိစစ္အကဲျဖတ္တဲ့ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ေပးရလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို မွတ္သားထားၿပီး အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔တကြေရးသားေဖာ္ျပကာ ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းသြားမွာလို႔သိရပါတယ္။ ပြဲက်င္းပမယ့္ရက္နီးကပ္လာမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူ (၃)ဦးကသာ ဖြင့္ေဖာက္သြားမွာလို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုစိစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႔ (၂၀၁၈)ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္အဆင့္ၿမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးထူးခၽြန္ဆု (၁၁)ဆုအၿပင္ ထူးၿခားေသာအႏုပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာပါက အထူးဆုေတြကိုပါေပးအပ္သြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲကို လာမယ့္မတ္လ (၂၃)ရက္မွာThe One Entertainment Park မွာက်င္းပသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News