မတ္လ(၈)ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၁၂)ရက္က ျမန္မာပလာဇာမွာရိွတဲ့ အူရီဒူးျမန္မာရံုးခ်ဳပ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ နည္းပညာအပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲ၊ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔တန္းတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာ လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္ ပံုစံေတြအေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့  Lavina(လာဗီနာ)မီဒီယာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ေတြမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Country Manager ၊ အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕အေရာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီေရးဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဴပ္နဲ႔ MYEO ရဲ႕ Founder တို႔က လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အူရီဒူး ျမန္မာအေနနဲ႔ မတ္လ(၈)ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို အူရီဒူးျမန္မာ ရံုးခ်ဳပ္မွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News