ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ(mini zoo)အတြင္းမွာ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ျပကြက္မ်ိဳးစုံကိုျပသထားျပီး တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း(၁၀၀)ခန္႔က ိုျပသထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ကို (၁၉၅၅)ခုႏွစ္မွာ သဘာ၀ေဘးမဲ႔ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔ျပီး (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ မွာ စတင္ဖြင္႔လွစ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ဟာ ဧက(၁၅၄၀)ဧကက်ယ္၀န္းျပီး ဒီဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖႏုိင္ဖို႔ဆာဖာရီ ၊mini zoo၊  buffer(ႀကားခံဧရိယာ)ဆိုၿပီး ဧရိယာ(၃)ပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ mini zooအပိုင္းထဲမွာ ေရႊသမင္၊ က်ား၊ ဟိမ၀ႏၱာ၀က္၀ံ၊ ပသွ်ဴး၀က္၀ံ၊ လိပ္၊ မိေက်ာင္း၊ ေႀကာင္၊ ငွက္မ်ိဳးစုံျပကြက္ ၊ ေျမြစတဲ႔ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ျပကြက္ေတြကို ျပသထားျပီး လက္ရွိစာရင္း ေကာက္ယူ မႈေတြအရ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္(၁၀၀)ခန္႔ရွိေနျပီး အဲဒီ႔အထဲကတစ္ခ်ိဳ႔တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေတြကေတာ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္းရွားပါးလာျပီး မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါး အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနျပီလို႔ို႔ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္း၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ရွိ (mini zoo)မွာ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေတြကို သဘာ၀အတိုင္းက်ဳးံစနစ္နဲ႔ျပသထားျပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ ေရႊသမင္(၁၃)ေကာင္ ၊က်ား(၄)ေကာင္၊ မိေက်ာင္း(၂)ေကာင ္၊လိပ္(၁၉)ေကာင္၊ ပသ်ဴး၀က္၀ံ(၂)ေကာင္၊ ဟိမ၀ႏၱာ၀က္၀ံ(၁၀)ေကာင္၊ ေႀကာင္၊ ငွက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျပသ ထားျပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြ ေလ႔လာႀကည္႔ရူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြဗဟုသုတ ရရွိေစဖို႔ သဘာ၀ ျပခန္း(၁)ႏွင္႔ (၂)ကိုလည္းျပသထားျပီး အဲဒီျပခန္းေတြမွာ ရုပ္လုးံသြင္းထားတဲ႔တိရစာၦန္ေတြ ၊ေ၀လငါးအရုိးစုေတြကိုလည္း ျပသထားပါတယ္။

ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္အတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြအေနနဲ႔ ေမ်ာက္ေတြအမ်ားဆုးံရွိတဲ႔ ဆာဖာရီအပိုင္းကို အဓိကလာေရာက္လည္ပတ္မႈ ေတြရွိျပီး (mini zoo)အပိုင္းကိုေတာ႔ လည္ပတ္မႈ နည္းေနတယ္လို႔ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္း၀င္းေအာင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္အတြင္း(mini zoo)မွာရွိတဲ႔ တိရစာၦန္ေတြကို ေန႔စဥ္နံနက္တစ္ႀကိမ္ ၊ညေနတစ္ႀကိမ္မွာ အစာေက်ြးေမြးျပီး သဘာ၀အတိုင္း ေနထိုင္ႏုိင္ေအာင ္စီစဥ္ေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္မွာ အပန္းေျဖလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ေန႔စဥ္နံနက္(၈)နာရီကေနညေန (၅)အထိ ဖြင္႔လွစ္ထားျပီး  ၀င္ေႀကးႏႈန္းထားေတြအေနနဲ႔ ကေလးတစ္ဦးကို(၅၀၀)က်ပ္ ၊ လူႀကီးတစ္ဦးကို(၁၀၀၀)က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News