အရပ္ဖက္လႈမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို မတ္လ(၁၃)ရက္မွ (၁၄)ရက္အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Sarkura Princess ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုက်င္းပခဲ့တဲ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို"ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းပါေစ"ေခါင္းစဥ္နဲ႔ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေဒသခံေတြပါဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျပာင္းအလဲ ကာလမွာ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ ရိုးရာဓေလ့ေတြေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာစိုးတာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကဖို႔ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ေတြၸ႕စုေပါင္းေတြ႔ဆံုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားမွာျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းနဲပတ္သက္တဲ့သုေတသနပညာရွင္ေတြ၊ ေဒသခံေတြပါဝင္ၿပီးျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ စီမံကိန္းေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းအရာနဲ႔ေဒသခံေတြျမစ္ေခ်ာင္းေတြအေပၚထားရွိတဲ့သေဘာထားေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေတာ ့သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထံတင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အခမ္းအနားမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ သုေတသနေတြ၊ ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းထားတဲ့ ျပခန္းေတြကိုလည္း ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News