တနဂၤေႏြကဗ်ာ၀ိုင္းကဦးစီးျပီး ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာစာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြႏွင့္ကဗ်ာရြတ္ပဲြကို မတ္လ(၂၁)ရက္က ျပည္လမ္း အင္းယားကန္ေပါင္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေန႔တဲ႔ ကဗ်ာမ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္ေစဖို႕၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားေတြ႔ဆံုျပီး ကဗ်ာမ်ားေပၚလြင္ေအာင္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အျပင္ ကဗ်ာမ်ားျပန္လည္ထြန္းကားလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာစာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြႏွင့္ကဗ်ာရြတ္ပဲြမွာေတာ့ ကဗ်ာဆရာAသင္က ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔ ကဗ်ာစာအုပ္ မိတ္ဆက္ျပီး ကဗ်ာဆရာ(၂၁)ဦးကလည္း ကဗ်ာအသီးသီးကို ရြတ္ဆိုခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။မတ္လ(၂၁)ရက္မွာက်ေရာက္တဲ႔ ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အထိမ္းအမွတ္ကို ရန္ကုန္အျပင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News