အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ(၂၃)ရက္က ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေ၀းခန္းမ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ေဆးခန္း ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ  ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ OSC ေဆးရံုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ေနျပည္ေတာ္ေဆးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္ႏြဲ႕ေဌးက ေျပာပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာက အာမခံအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ ယခင္ကထက္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တုိ႔မွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္း (၁) ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စီးတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News