ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ဆင္ျပတိုက္ကို မတ္လ(၃)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ(၃)လၾကာ အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ၀င္ေၾကးသတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးဆင္ျပတိုက္ကို ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္းမွာဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြထဲမွာ ဆင္ေတြပါ၀င္တာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆင္ေတြကို မိ်ဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ လံုး၀ကာကြယ္ထားတဲ့ေတာရိုင္းတိရစာၦန္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ႔ ျမန္မာ့ဆင္ေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား၊ ဆင္ေတြရဲ႕အသံုး၀င္ပံုမ်ား၊ဆင္ေတြကို တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေနမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္နဲ႔ ဆင္ေတြကို ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာလို႕ သိရပါတယ္။

ဆင္ျပတိုက္ကို မတ္လ(၃)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ျပီး သံုးလအထိ ျပည္သူေတြကို အခမဲ့၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ခြင့္ျပဳေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပတိုက္ကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ၀င္ေၾကးအျဖစ္ လူၾကီးတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၅၀၀) ၊ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၁၀၀၀)သတ္မွတ္ထားျပီး ရဟန္းသံဃာ၊ သီလရွင္နဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကိုေတာ့ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဆင္္ျပတိုက္မွာ ဆင္ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ဆင္ရိုးစုနဲ႔ ဆင္စြယ္မ်ား၊ ဆင္စာအုပ္နဲ႔ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆင္ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ား၊ ခေလာက္၊ ဆူးလိမ္၊တြဲၾကိဳးစတဲ့ ဆင္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ဆင္သားေရမ်ား၊ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ဆင္ႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ေရွးျမန္မာနန္းတြင္းရဲ႕ ဆင္အသံုးျပဳပံုမ်ား စတာေတြကိုခင္းက်င္းျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News