သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ႏို႔တိုက္္သတၱ၀ါႏွင့္ငွက္မ်ားျပခန္းကို ယခုလပိုင္းက စၿပီး လာေရာက္ေလ့လာသူနည္းပါး တယ္လို႔ ျပတိုက္တာ၀န္ခံက ေျပာပါတယ္။သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္ကိုလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို စိတ္အပန္းေျဖေစဖို႔၊ ျပင္ပဗဟုသုတ ရရွိေစဖို႔ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ႏို႔တိုက္္သတၱ၀ါႏွင့္ငွက္မ်ားျပခန္းကို (၁၉၇၈)ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ျပတိုက္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔  ဘူမိေဗဒနဲ႔ သတၱေဗဒ ေက်ာင္းသား/သူေတြက အဓိကလာေရာက္လည္ပတ္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္ ႏို႔တိုက္္သတၱ၀ါနဲ႔ ငွက္မ်ားျပခန္းမွာေတာ့ ႏို႔တိုက္ရုပ္လံုးသြင္းအေကာင္ေရ(၁၀၆)ေကာင္၊ ႏို႔တိုက္ရုပ္လံုးသြင္းအမိ်ဳးေပါင္း(၇၂)မိ်ဳး နဲ႔ ေက်းငွက္ရုပ္လံုးသြင္းအေကာင္ေရ (၃၇၅)ေကာင္၊ ေက်းငွက္ရုပ္လံုးသြင္း အမိ်ဳးေပါင္း(၁၁၉)မိ်ဳးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ လာေရာက္လည္ပတ္သူအေယာက္(၁၀၀)ေက်ာ္၊ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာေတာ့ အေယာက္(၃၀၀)အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔  အမ်ားျပည္သူေတြေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္  ႏို႔တိုက္္သတၱ၀ါႏွင့္ ငွက္မ်ားျပခန္းမွာရွိတဲ့ ရုပ္လံုးသြင္းအေကာင္ေလးေတြကို သဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာ(၇)ခုမွာ ထားရွိသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News