လာမယ့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမယ့္ Yangon Weekend Market-Pansodan ကို ပန္းဆိုးတန္းလမ္း တစ္ေလွ်ာက္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။Yangon Weekend Market-Pansodan ကို ေမလ(၅)ရက္က စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဘဏ္လမ္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မိုးတြင္းကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ေခတၱပိတ္ထားေပမယ့္လည္း လာမယ့္စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပန္းဆိုးတန္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလို ေနရာတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမယ့္ေနရာမွာ ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ေလွွ်ာက္လႊာေတြကို  Yangon Weekend Market-Pansodan ဆိုတဲ့ Page ကေနတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရျပီး အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ေလွွ်ာက္ထားသူ အေယာက္(၃၀၀)ခန္႔ ရွိေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။Weekend Market ပန္းဆိုးတန္းကို ႏိုင္ငံံျခားသားခရီးသြားေတြကို အဓိကဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ညေစ်းတန္းျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရၿပီး Yangon Weekend Market ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ Golden Market Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News