ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုရဲ႕ ေသြးလိုအပ္မႈေတြကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကစၿပီး အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက ေထာက္ပ့ံေပးေနရၿပီလို႕ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ့နွစ္ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႕ အစိုးရေဆးရံု(၁၁)ရံုကိုသာ လိုအပ္တဲ့ေသြး ေထာက္ပံံ့ေပးေနၿပီး အခုနွစ္ ဆန္းကစလို႔ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုရဲ႕ ေသြးလိုအပ္မႈေတြကိုပါေထာက္ပ့ံေပးနိုင္ေနၿပီလို႕သိရပါတယ္။ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုက နည္းပညာပိုင္းလုိအပ္ခ်က္နဲ႔  ေသြးအလွဴရွင္ မရွာနိုင္ေသးတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက ေသြးေတြကို ပို႕ေပးေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနကေန ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုကို  လစဥ္ သန္႕စင္ၿပီးသားေသြးပုလင္း (၂၅၀၀)၀န္းက်င္ ေထာက္ပ့ံေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိေထာက္ပံ့ေပးေနရတဲ့ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံအပါအဝင္ အစိုးရေဆးရံု(၁၂)ရံုကို ေပးပို႕ေနတဲ့ေသြး အသံုးျပဳမႈကို စစ္ေဆးဖို႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႕ လစဥ္ပံုမွန္ေသြးလွဴဒါန္းေနတဲ့ လူနာေတြကို ေသြးလွဴဒါန္းဖို႔ တစ္လႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ကာ ေမးျမန္းတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရရွိနိုင္မယ့္ ေသြးအလွဴရွင္အေရအတြက္နဲ႕ ေသြးလိုအပ္ေနတဲ့ သူအေရအတြက္ကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ၿပီး လိုအပ္မႈရွိခဲ႔ရင္ ေသြးအလွဴရွင္အသစ္ေတြကို အမ်ဳိးသားေသြးဌာနက ထပ္မံဖိတ္ေခၚတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။  

 

 

 

Related News