အထက္ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္လူနာေတြအတြက္ အခ်ိန္မီကုသေပးႏိုင္ဖို႔ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈ ကုထံုးကို မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးမွာ ကုသေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔မႏၱေလးအေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးေရာဂါအထူးကုဌာနမွ တာဝန္ရွိသူထံက သိရပါတယ္။  မႏၱေလးသတင္းအဖြဲ႔မွအာကာစံက တင္ဆက္ ေပးပါမယ္။ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါအေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကူသမႈ(Primary PCI)ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးမွာ(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ကစတင္ကုသေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈကုိ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးႏွလံုးအထူးကုဌာနမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ အနီးတဝိုက္ကေနအခ်ိန္(၂)နာရီအတြင္း လာေရာက္ႏိုင္တဲ့လူနာေတြကိုအခ်ိန္မီေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသေပးေနတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

အထက္ျမန္မာျပည္မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္ၿမိဳ႕ေတြကႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္လူနာေတြအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုေတြမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ေဆးေတြေပးထားၿပီး (၂၄)နာရီအတြင္း မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးကို လူနာအခိ်န္မီေရာက္ရွိ ႏိုင္ရင္ အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကူသမႈကို ကုသေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ကြန္ရက္ေတြ ဖြဲ႔စည္း ကာတိုးခ်ဲ႕ကုသ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးေရာဂါအထူးကုဌာန ပါေမာကၡ၊ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ သန္းသန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။အထက္ျမန္မာျပည္မႏၱေလးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးဆံုးၿမိဳ႕ေတြကႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္လူနာေတြကို ကုသေပးႏိုင္ဖို႔ မႏၱေလးအေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးအထူးေရာဂါကုဌာနက အေရးေပၚႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကြန္ရက္ကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ကြန္ယက္ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြန္ရက္ထူေထာင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ လူနာစုစုေပါင္း(၈၁၈)ဦးကုိလည္း ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသေပးထားႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါအတြက္ ယခင္ကေဆးသြင္းကုသမႈသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုသမႈမွာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈနဲ႔ ကုသေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါဟာ မမွန္ကန္တဲ့စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံေတြေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူေတြမွာသာမက အသက္ငယ္ရြယ္သူေတြမွာပါအျဖစ္မ်ားလာတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News