ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္နဲ႔ ေမြးရာပါနားမၾကားသည့္ ကေလးအေယာက္(၁၀၀)ကို ေအာင္ျမင္စြာအခမဲ့ခြဲစိတ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးစိုးတင့္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။၀ိတိုရိယေဆးရံု က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္နဲ႔ လက္ရွိမွာ ေမြးရာပါ နားမၾကားကေလးအေယာက္(၁၀၀)ကို အခမဲ့ခဲြစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္မွာ ေမြးရာပါ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ေမြးဖြားၿပီး အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ နားမၾကားသျဖင့္ စကားမေျပာနုိင္တဲ့ ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို အတြင္း နားအၾကား အာရံုႏႈိးဆြစက္ကို ခြဲစိတ္တက္ဆင္ေပးၿပီး အၾကားအာရံုျပန္လည္ရရွိကာ စကားေျပာတတ္လာတဲ့အထိ သင္ၾကားတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေမြးရာပါ နားမၾကားကေလးေတြကို ကုသရာမွာ ကုသမႈက အျပင္ပိုင္းနဲ႔ အတြင္းပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကုသမႈအတြင္းပိုင္းဟာ နားအေနာက္အရိုးအား ခြဲစိတ္ကာ စက္ထည့္သြင္းၿပီး ကုသမႈအျပင္ပိုင္းဟာ နားအေနာက္ပိုင္းမွာ ကပ္ထားရတဲ့ အသံစုေဆာင္းတဲ့ ကိရိယာတပ္ဆင္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္ မွာ အခမဲ့ကုသေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အသက္(၁)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ေမြးေန႔မတိုင္ခင္အတြင္းျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ စကားေျပာျပန္လည္သင္ၾကားဖို႔ လြယ္ကူမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အသံမဲ့ကမာၻဆုိးမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကခြဲစိတ္ကုသခ၊ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးခမ်ား၊ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၊ စကားေျပာသင္ၾကားမႈစတာေတြကို ၀ိတုိရိယေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးကူညီေထာက္ပံ့ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၊ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္က အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္ ကို အလွဴေငြလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနနဲ႔  ဖုန္း - ၀၁-၉၆၆၆၁၄၁၊ ၀၁ - ၉၆၆၆၁၃၅ တို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News