ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင္႔အသည္းေရာဂါေဖာင္ေဒးရွင္း(ျမန္မာ)နဲ႔ Social Welfare Association (Lashioလားရိႈး)တို႔ပူးေပါင္းျပီး ကမၻာ့အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းေန႔နဲ႔ ကမၻာ့အသည္းေရာင္အသား၀ါေန႔ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ႔ အေနနဲ႔ CME က်န္းမာေရးေဟာေျပာပဲြနဲ႕ အခမဲ့ ဘီပိုး၊စီပိုးစစ္ေဆးေပးမႈကို ဧျပီလ(၂)ရက္နဲ႔(၃)ရက္က ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အခုလို ေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ ဧျပီလ(၂)ရက္မွာ လားရိႈးျမိဳ႕၊ေအာင္ေဆးရံုမွာ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းလူနာ(၁၁)ဦးကို အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည္႔ရႈေပးခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဧျပီလ(၃)ရက္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးေဟာေျပာျခင္း၊အခမဲ့ ဘီပိုး၊စီပိုးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး(ပထမအၾကိမ္)အခမဲ့ထိုးေပးျခင္းအခမ္းအနားကို  လားရိႈးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (လားရိွဳး)တို႔မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲမွာေတာ့  ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းနဲ႕ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါအေၾကာင္းတို႔ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးေဟာေျပာပဲြနဲ႔အတူ ျပည္သူလူထု(၁၁၀)ဦးကို အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီပိုး ၊စီပိုး၊ရွိ/မရွိအခမဲ႔စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးအခမဲ႔ထိုးႏွံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ေဒသခံျပည္သူ (၄၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျပည္သူေတြသိလိုတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္းေရာဂါေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News