ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံခဲ့တဲ့ (၇) ျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ပါဝင္ခဲ့ျပီး အဆိုပါျမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမိသားစုထဲမွ ကေလးေတြကို  GIS နည္းပညာသံုးကာ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။GIS နည္းပညာက ေျမျပင္ကြင္းဆင္းကာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူတဲ့ စနစ္ျဖစ္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူဦးေရမ်ားတဲ့ လိႈင္သာယာမွာ ဒီစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ ေဆးထိုးႏွံရမယ့္ ကေလးေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာပါ။ လိႈင္သာယာက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူဦးေရအမ်ားဆံုးျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ျပီး အဲ့ဒီလူဦးေရေတြရဲ႕ စာရင္းကို အတိအက် ေကာက္ခံဖို႕ကလည္း မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ GIS နည္းပညာ အသံုးျပဳကာ လက္လွမ္းမမီတဲ့ လူဦးေရေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သန္းေခါင္စာရင္းထဲက လူဦးေရထက္ ႏွစ္ဆကေန ေလးဆအထိ မ်ားတဲ့ အသက္ ကိုးလကေန ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ရွာေဖြ ထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအားေကာင္းခဲ့ျပီး (၇) ျမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခံဳမႈကလည္း (၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေျမျပင္စာရင္းရရွိဖို႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တုိင္ တစ္ျမိဳ႕နယ္လံုး ကြင္းဆင္းကာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြေနထိုင္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္တဲ၊ စက္ရံုေျမကြက္လပ္စတဲ့ ေနရာကို GIS မွာ မွတ္သားတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့မႈက ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ယူနီဆက္ဖ္နဲ႕ ဂါဗီတို႔ က နည္းပညာနဲ႕ေငြေၾကးကို ပံ့ပိုးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News