အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ Myancare က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းကို ေမလ(၂၂)ရက္က ပါရမီကေလးေဆးရံုမွာ တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအက္ပလီေကးရွင္းမွာ အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို အထူးကုဆရာဝန္ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ပလီေကးရွင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာေတြကို စာတိုေပးပို႔ဆက္သြယ္တာ၊ ဗီဒီယိုေခၚဆုိတာ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္တာကေနတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး အထူးကုဆရာဝန္ေတြရဲ႕ ေျဖၾကားခကေတာ့ ၁၅ မိနစ္ကို က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ေကာက္ခံမယ္လို႔ သိရပါတယ္။Myancare က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းကို Google Play Store နဲ႕ Apple Store တို႔ မွာ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။အက္ပလီေကးရွင္းမွာ လူနာေတြ ေမးျမန္းလာသမွ် အခ်က္အလက္ေတြကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးမွာျဖစ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာထဲေတြမွာ သိမ္းဆည္းတဲ့ စနစ္အသံုးျပဳထားပါတယ္။

Myancare က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းကို မိတ္ဆက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က့ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ ေနရာေတြြအတြက္ျဖစ္ျပီး ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီ အက္ပလီေကးရွင္းကေနတတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံႏုိင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အက္ပလီေကးရွင္းကို ျမန္မာစာနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီးျမန္မာစကားနားမလည္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။Myancare က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းကို (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ကတည္းက အသံုးျပဳလုိ႔ရေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ့ သံုးစြဲသူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနျပီလို႔သိရပါတယ္။ ဒီအက္ပလီေကးရွင္းမွာ သားဖြားမီးယပ္၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ေသြးတိုးဆီးခ်ိဳ၊ စိတ္ေရာဂါနဲ႕ အာဟာရေဗဒဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းလုိ႔ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News