လွည္းကူးျပည္သူ႕ေဆးရံုမွာ စနစ္တက်နဲ႔ လူနာမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲကာ ကုသနိုင္ေတာ့မည္လို႔ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံု၊ ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးက ေမလ(၂၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လွည္းကူးျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ႏွစ္ထပ္လူနာ ေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနားက သိရပါတယ္။လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ဟာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းသစ္ႏွင့္လမ္းေဟာင္းဆံုရာ(၀)မိုင္မွာ တည္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈနဲ႔ အေရးေပၚလူနာမ်ား မ်ားျပားၿပီး ပဲခူး-ေမာ္လၿမိဳင္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္မွ လႊဲေျပာင္းလိုက္တဲ့ အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္  လမ္းခရီးမွာ ကုသမႈ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိတဲ့ ေဆးရံုတစ္ရံုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆးရံုမွာ ေနစဥ္နဲ႔အမွ် ေမြးလူနာမ်ားအျပင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ လူနာမ်ားျပားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လွည္းကူးျပည္သူ႔ေဆးရံုမွာ Korea Foundation of International Health အဖြဲ႕အစည္းက ကေလးလာေရာက္ ေမြးဖြားတဲ့မိခင္တစ္ဦးကို ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔တန္ဖိုးရွိတဲ့ မိခင္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းဘူးတစ္ဘူးနဲ႔ လမ္းစရိတ္တစ္ေသာင္းတို႔ကို  ေထာက္ပံ့ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ထပ္လူနာေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လူနာမ်ားကို စနစ္တက်နဲ႔ အမ်ဳိးအစားခြဲကုသနိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လွည္းကူးျပည္သူ႔ေဆးရံုကို (၁၉၈၀)ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္က(၂၅)ခုတင္ဆံ့ ေဆးရံုအေဆာက္အဦျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္မွာ (၂၅)ခုတင္ဆ့ံေဆးရံုမွ ခုတင္(၅၀)ဆံ့ ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အေဆာက္အဦမွာ (၂၅)ခုတင္ဆံ့ အေဆာက္အဦျဖင့္သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူနာေဆာင္(၂)ထပ္သာ ရွိတဲ့အတြက္ ေမြးဖြားလူနာ၊ ကေလးလူနာ၊ ခြဲစိတ္ကုသၿပီးလူနာ၊ ကူးစက္ေရာဂါ၊ ရာဇ၀တ္မႈလူနာေတြကို စနစ္တက် သီးသန္႔ခြဲျခားထားနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အဆင္ေျပသလို ကုသေနရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လွည္းကူးျပည္သူ႔ေဆးရံုကို နိုင္ငံေတာ္က (၆)လတစ္ႀကိမ္လိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News