ရန္ကုန္တစ္တုိင္းလံုးက ဆရာဆရာမေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴးေတြကို ဖိတ္ေခၚျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွာ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ က်န္းမာေရးပညာေပး ဆင့္ပြားသင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိထားတဲ့ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလက္စြဲစာအုပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ယခုသင္တန္းမွာ မွ်ေဝေဆြးေႏြးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို ဇြန္လ (၉) ရက္နဲ႔ (၁၀) ရက္ေတြမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္နဲ႔ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တုိ႔မွ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေတြ၊ က်န္းမာေရးမွဴးေတြ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ ဆရာဆရာမေတြကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလက္စြဲစာအုပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးႏုိင္ေရးတို႔ကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္သင္တန္းမွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ရသူေတြက ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ သင္တန္းေတြထပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လက္ထဲေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ေက်ာင္းက်န္းမာေရးနဲ႔ဆယ္ေက်ာ္သက္က်န္းမာေရးပညာေပးသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္အေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News