အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မႏၱေလးက ေဆးဝါး၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အလွကုန္သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဇြန္လ ၂၆ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပုံေစ်းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ အစီအစဥ္ေတြကို မႏၱေလးခရုိင္အတြင္းက ေစ်းေတြမွာ အပတ္စဥ္ေဆြးေႏြးေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအၾကား ေဆးဝါး၊ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ အလွကုန္ေတြ သံုးစြဲေရာင္းခ်ျခင္းေတြမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္ေအာင္ သံုးစြဲေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးဝါး၊ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ အလွကုန္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ဌာနဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေတြအျပင္၊ ေရာင္းခ်သူ၊ သံုးစြဲသူေတြ ပူးေပါင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေဆးဝါးသံုးစြဲရာမွာ လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္၊ စပ္ေဆးတြဲေဆးနဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ အလွကုန္ေတြသံုးစြဲရာမွာ တားျမစ္ထားတဲ့ ဓါတုပစၥည္းေတြပါတဲ့ အလွကုန္ေတြကို ခြဲျခားသိဖို႔၊ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးေဆးအႏၱရာယ္၊ ဓါတုပစၥည္းေတြပါတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းအႏၱရာယ္ေတြကို အရင္ကထက္ ပိုမိုသိရွိလာၾကတယ္လို႔ ေစ်းေရာင္းသူေတြက ေျပာပါတယ္။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က သံုးစြဲရန္မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္ေတြကို ျပည္သူလူထုအၾကားသိရွိဖို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News