မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟို က မူးယစ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းကို ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ခန္းမ မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈကိုခံယူၿပီး မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုက ခရုိင္အလိုက္မူးယစ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ နဲ႔ ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းေတြကို လိုက္လံျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကို စကား၀ိုင္းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ထိေရာက္စြာေျပာျပခ်င္တဲ႔ ရည္ရြယ္နဲ႔ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးမ်ား နဲ႔ မူးယစ္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးမႈမ်ားကို ထည္႔သြင္း ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟို ကို ေဆးျဖတ္ဖို႔ အကုူအညီေတာင္း ဆက္သြယ္လာသူေတြလည္းရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟို က လက္ရွိမွာ စခန္းနဲ႔ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊စခန္းအေျချပဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ရပ္ရြာအေျချပဳျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းသင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္ၿပီး  မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းေတြကို  ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ မူးယစ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ပညာေရးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား နဲ႔ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စုမွတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

 

Related News