ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (Myanmar Emergency Medicine Society) ရဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ညီလာခံကို ဇူလိုင္ (၂၀) ရက္က Sky Star ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာရပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါ။ အရင္ကေဆးရံုေတြမွာ အေရးေပၚဌာနဖြင့္လွစ္ထားေပမယ့္ ပစၥည္းကိရိယာမစံုလင္သလို ဆရာဝန္အငယ္ေတြကိုသာ တာဝန္ခ်ထားတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာရပ္ ေပၚေပါက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အျခားႏွလံုးအထူးကု၊ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ေတြလို အေရးေပၚကုသမႈ အထူးကုဆရာဝန္ေတြဆိုျပီး သီးသန္႔ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။  ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးေတြမွာလည္း အေရးေပၚဌာနေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထူေထာင္ျပီး အထူးကုဆရာဝန္ေတြကိုယ္တုိင္ ကုသေပးေနပါျပီ။ ဒီလို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အေရးေပၚ အထူးကုဆရာဝန္ေတြ စုစည္းျပီး အေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လထဲမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းရဲ႕ လက္ေအာက္မွာဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းဖြဲ႔စည္းျပီးတာနဲ႔ ညီလာခံကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဆရာဝန္ေတြ စုစည္းျပီး အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာရပ္အေတြ႔အၾကံဳေတြ ဖလွယ္တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာေတြကိုညီလာခံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဖြဲ႔စည္းျပီးျဖစ္တဲ့အသင္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ အေရးေပၚအထူးကုဆရာဝန္ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ပါဝင္ျပီး အေရးေပၚ ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ အသင္းဖြဲ႔စည္းျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္တစ္ေထာင္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးနဲ႔ မႏၱေလးျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးတို႔မွာ အေရးေပၚဌာနေတြ ထူေထာင္ထားျပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုသေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News