ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွ တိရစာၦန္မ်ားကို ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စစ္ေဆးေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာ တိရစာၦန္အေကာင္ေရ ေထာင္ေက်ာ္ရိွၿပီး အဆိုပါတိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း အားေဆးတုိက္ေကြ်းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ။ ေဒါက္တာထြန္းျမင့္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ေရာဂါကုသတဲ့ အပိုင္းဆိုၿပီး ခြဲျခားကုသေပးေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေန႔စဥ္မနက္(၇)နာရီဆုိ တိရစာၦန္ရုံေတြအားလုံးကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး မနက္(၉)နာရီမွာေတာ့ ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ခံေတြ တင္ျပလာတဲ့ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ထပ္မံၾကည့္ရႈေပးရတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္မွ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ ေဒါက္တာထြန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ထဲက အႏၱရာယ္ရိွတဲ့သတၱ၀ါေတြကုိ ေဆးကုသတဲ့အခါမွာ အလြန္သတိထားရၿပီး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ထဲ မကိုင္တြယ္ဘဲ အဆိုပါအေကာင္ေတြရဲ႕ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ခံေတြနဲ႔အတူ ေဆးကုသေပးတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေကာင္ႀကီးအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တဲ့ က်ား၊ ျခေသၤ့တို႔မွာျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ကုသတဲ့အခါမွာ  အေတြ႔အႀကဳံသစ္ ေတြ ရရိွတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ ေဒါက္တာထြန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၃၂)မ်ိဳးရိွၿပီး အေကာင္ေရေပါင္း (၁၅၀၀)၀န္းက်င္ရိွပါတယ္။ အဆိုပါ တိရစာၦန္ေလးေတြကို အားေဆးတိုက္ေကြ်းတဲ့အခါမွာ အေကာင္ႀကီးအမ်ိဳးအစားေတြဆို ေန႔စဥ္စားသုံးေနတဲ့ အစားအစာထဲမွာ ထည့္ေကြ်းၿပီး အျခားအေကာင္ေသးေတြကိုေတာ့ အားေဆးသီးသန္႔တိုက္ေကြ်းရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News