အခုလ (ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္)မွာ စတင္ေျပးဆြဲမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္း စနစ္မွာ လက္ရွိေျပးဆြဲေနတဲ႔ မထသလုိင္းကားေတြနဲဲ႔ စတင္ေျပးဆြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။အမ်ားပုိင္ စနစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ ကနဦး အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ မထသယာဥ္လုိင္းေတြကို စုဖြဲ႕ေျပးဆြဲမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္း ၄၂ ေၾကာင္းနဲ႔ ေျပးဆြဲမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း ၁၂ ေၾကာင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲအတြက္ ၃ လုိင္းကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲေပးဖုိ႔ လ်ာထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အခုေျပးဆြဲတဲ႔ မထသကားေတြကုိ သုံးလအၾကာမွာပဲ အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္းစနစ္နဲ႔ အညီ အဆင့္ျမႇင့္ သြာမယ္လုိ႔ အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္းတစ္ခု က တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။

ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ မနက္ျဖန္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္မွာ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကေန တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားပုိင္ကုမ္ၸဏီအေနနဲ႔ ၈ခု ရွိၿပီး ေျပးဆြဲလုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိေတာ့ တုိင္းအစုိးရ႐ုံးမွာ အဆုိျပဳတင္ျပေတာင္းခံႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ မထသယာဥ္လုိင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယာဥ္အစီးေရး ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာမွာ အစီးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပဲ အမွန္တကယ္ ေျပးဆြဲေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Related News