ေရျပတ္လပ္တဲ့ေနရာေဒသေတြကို ႏွစ္စဥ္ေရအကူအညီေပးဖို႔ထက္ တိက်တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံကာ လိုအပ္တဲ့ ေရရရွိဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက မႏ္ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရြာေပါင္း ၁၄၂ ရြာကို တိုင္းေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက ေရေပးေ၀ခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္ေႏြရာသီမွာေတာ့ ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၅ ရြာ ေရျပတ္လပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေရတကယ္လိုအပ္တဲ့ ေက်းရြာေတြအတြက္ ေသခ်ာသံုးသပ္တြက္ခ်က္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တိက်တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဒီႏွစ္ေႏြရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈအေျခအေနအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျခင္းအေနနဲ႔ ေက်းရြာေတြကို အဆက္အသြယ္ မျပတ္ဘဲ ေရအခ်ိန္မွီရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္စဥ္ေရျပတ္လပ္တတ္တဲ့ ေက်းရြာေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ေရရရွိမႈပံုစံအလိုက္ ေရတြင္းနက္၊ ေရတြင္းတိမ္၊ စိမ့္စမ္းေရ၊ လက္ယက္တြင္းစတာေတြကို ေသခ်ာေလ့လာမွာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ကာ အ၀ီစိတြင္းေတြတူးေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုႏွစ္စဥ္ေရျပတ္လပ္တဲ့ေက်းရြာေတြအတြက္ ေရရရွိဖို႕ရာေရရွည္အစီအစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လာမယ့္ ေမလၿပီးတာနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ေရအခက္အခဲရွိတဲ့ ေဒသေတြ၊ အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာင္းခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News