အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွစ္ဦးကို ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႕ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္မွာေတာ့ အျပီးသတ္အမိန္႕ခ်မွတ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွာ ခရိုင္တရားသူၾကီးက အျပီးသတ္ အမိန္႕ခ်မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ဒီအမႈနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မေတြနဲ႕ စဲြခ်က္တင္ခံထားရတဲ႕အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မိသားစု၀င္ ေျခာက္ဦးထဲက အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာနဲ႕သမီးေဒၚစုမြန္လတ္တို႕ကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၆) ႏွစ္ တစ္လစီ၊ ဦးရာဇာထြန္းကို ေထာင္ဒဏ္(၁၃)ႏွစ္ တစ္လနဲ႕ ဦးတင္မင္းလတ္ ကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္(၉)ႏွစ္ တစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွွတ္ခဲ့ျပီး ဦးကိုလတ္နဲ႕ ေဒၚသီရိလတ္တို႕ကေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ကေနလြတ္ေျမာက္ခဲ႕ပါတယ္။
 
အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ႕ မသဇင္နဲ႕ မစန္းေကခိုင္တို႕ ႏွိပ္စက္ခံမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာနဲ႕သမီး ေဒၚစုမြန္လတ္တို႕ကို လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၊ နဲ႕၂၉ အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ ၊အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ(၃၂၅)  အရ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ ၊ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္၊ နဲ႕ အိမ္တြင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ ဥပေဒပုဒ္မ(၃၄၁)အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ စုစုေပါင္း တစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္(၁၆)ႏွစ္တစ္လစီ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖို႕ အမိန္႕ခ် မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ေဒၚတင္သူဇာသမက္ ဦးရာဇာထြန္းကိုလည္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄။၃၂ အရ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္၊ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ (၃၂၅)အရ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္နဲ႕ အိမ္တြင္းခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားမႈ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၁) အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ (၁၃)ႏွစ္တစ္လ က်ခံဖို႕ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ႕ ပါတယ္။
 
အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာရဲ႕ သားဦးတင္မင္းလတ္ကိုေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄။၃၂ အရ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္၊ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္၊ သာမန္နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ (၃၂၃)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္နဲ႕ အိမ္တြင္းခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားမႈ ဥပေဒပုဒ္မ(၃၄၁)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ (၉)ႏွစ္တစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ႕ပါတယ္။
 
လက္ရွိအမႈမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ျပီး ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို ျပစ္ဒဏ္ကေနေလ်ာ့ေပါ့ ခြင့္ရခဲ႕ပါတယ္။ အင္၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးကိုလတ္နဲ႕ သမီး ေဒၚသီရိလတ္နဲ႕တို႕ကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈနဲ႕အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈတို႕မွာ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳမႈနဲ႕ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈေတြနဲ႕ တရားစြဲဆိုခံခဲ႕ရေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အျပန္အလွန္ ၾကားနားျပီးမွာေတာ့ အျပစ္မရွိေၾကာင္း တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး အယူခံတက္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ခ႐ိုင္တရားသူၾကီးက ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News