လာမယ့္(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤဘာသာရပ္ေတြမွာ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ၀ဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ လာမယ့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၇)ဦးရိွပါတယ္။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ ၀ိဇ္ၨာဘာသာတြဲ ဘာသာရပ္ကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ က်က္ေျဖရတဲ့ဘာသာေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္းစတဲ့ဘာသာရပ္ေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲ မရိွေပမယ့္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ာၤဘာသာရပ္ေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲရိွေနတယ္လို႔ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ခ၀ဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို သင္ၾကားေပးတဲ့ဆရာမေတြအေနနဲ႔လည္း အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သင္ၾကားရတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတာ့ နည္းနည္းရိွေပမယ့္ က်က္စာသင္ရတဲ့အပိုင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲမရိွဘူးလို႔ သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာ တာ၀န္ယူတဲ့ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
 
အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအပါအ၀င္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ကို ပံုမွန္သံုးနာရီထက္ မိနစ္(၃၀) အပိုေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေပမယ့္လည္း အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ မိနစ္သံုးဆယ္အပိုေပးထား တာဟာ သခ်ာၤဘာသာရပ္မွာေတာ့ အခက္အခဲေတြရိွေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ(၇)ဦးရိွၿပီး(၃)ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ သမိုင္းဘာသာရပ္မွာ ဂုဏ္ထူးရရိွသူေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News