စာေရးဆရာမဂ်ဴးရဲ႕ ကၽြန္မ၏စာေပႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေတြး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ၀ိဇၨာခန္းမမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး သူတို႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဗဟုသုတျဖစ္ေစဖို႔ ေဟာေျပာပြဲေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာလုိ႔ သိရပါတယ္။

စာေရးဆရာမဂ်ဴးအေနနဲ႔ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးေတြကို စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူမေရးသားတဲ့ ရသစာေပမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္း အရာေတြနဲ႔ သူမဖတ္သားထားတဲ့ စာေပေတြကို အေျခခံၿပီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အခုလို ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲေတြကို (၂) လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုစာေရးဆရာမဂ်ဴးရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲေတြဟာ (၇၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News