ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ဇီ၀ေဆး၀ါးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ AstraZeneca  က ျပည္တြင္းမွာဆန္းသစ္တဲ႔ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ကုသမႈနည္းပညာေတြ ကိုပံ့ပိုးကူညီသြားဖို႔ Hemas Mandalar 
Phamaceuticals Limited နဲ႔ စတင္ပူးေပါင္းတဲ႔ အခမ္းအနားကို ေမလ(၁၃)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ LOTTE Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ေခတ္မီလာတဲ႔က်န္းမာေရးက႑ကို ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ျပီး ပိုမိုဆန္းသစ္တဲ႔ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ AstraZenecaနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး ေဆး၀ါးေတြကိုတင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ AstraZeneca က ဇီ၀ေဆး၀ါးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားမႈျဖင္႔ေဆး၀ါးေတြ၊ အသက္႐ႈလမ္းၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အၾကိတ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါေတြႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါေတြ စတဲ႔ေရာဂါအမ်ိဳးအစားအလိုက္ လိုအပ္တဲ႔ ေဆး၀ါးေတြကို Hemas Mandalar Phamaceuticals Limited မွ တစ္ဆင္႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ မွာ ျဖန္႔ခ်ီသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ကုသမႈနည္းပညာေတြအတြက္ သိပ္ၸံနည္းပညာမ်ား အသံုးခ်ျခင္းႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေလ႔ရွိတဲ႔ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါေတြနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြေၾကာင္႔ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္အသက္ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း ပိုမိုျမႇင့္ တက္ေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
 
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာင္စီမွေဆးပညာကၽြမ္းက်င္သူေတြႏွင္႔ ျပည္တြင္း ေဆးပညာအသိုက္အ၀န္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တို႔က ေရာဂါကာကြယ္ကုသမႈအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို မွ်ေ၀ခဲ႔ၾကျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။ အခုလုိေဆး၀ါးေတြ တင္သြင္းတာကတစ္ဆင္႔ ပိုမိုဆန္းသစ္တဲ႔ေဆး၀ါးေတြကို ေလ႔လာၿပီးေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရ သူေတြကို ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News