မႏၱေလးၿမိဳ႕ကသဂၤဇာေခ်ာင္းနဲ႔ ေခ်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းသာယာေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန တာဝန္ရွိသူထံမွသိရပါတယ္။  မႏၱေလးၿမိဳ႕ကသဂၤဇာေခ်ာင္းဟာေရွးယခင္ကတည္းကရွိခဲ့တဲ့ေခ်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သဂၤဇာေခ်ာင္းကိုေရႊတေခ်ာင္း၊ ေငြတေခ်ာင္းေတြကေရစီးဝင္ၿပီး ဒီကတဆင့္ကန္ေတာ္ႀကီးထဲကိုစီးဝင္ပါတယ္။

ဒီလိုစီးဝင္ရာသဂၤဇာေခ်ာင္းရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနမွာ ညစ္ညမ္းၿပီး ေရဆိုးေျမာင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေခ်ာင္းေဘးတစ္ေလ်ာက္မွာစည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္တာ၊ ေခ်ာင္းထဲကိုအမႈက္ပစ္ၾကတာေတြၾကာင့္အမိႈက္ေတြစီးဝင္တာ၊ အမိႈက္ပိတ္ဆို႔တာ၊ ေရထုညစ္ညမ္းတာနဲ႔ႏုန္းေတြျဖစ္ေပၚကာေရစီးေရလာမေကာင္းတာေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သဂၤဇာေခ်ာင္းနဲ႔ ေခ်ာင္းဝန္းက်င္ ျပန္လည္သန္႔ရွင္းသာယာေရးတစ္စိုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကညႊန္ၾကားထားၿပီးသန္႔ရွင္းေရးဌာနကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ကေျပာပါတယ္။ 

သဂၤဇာေခ်ာင္းက ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္မွာ ေပ ၃၅၀၀ ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွာေပ ၅၀၀၀ ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွာ ေပ ၈၅၀၀ ရွည္လ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေနရာေတြက ေရဆိုး၊ အမိႈက္နဲ႔ ႏုန္းအနယ္အႏွစ္ေတြကို စီမံခ်က္ခ်ၿပီးသန္႔ရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယႏၱရားေတြအသံုးျပဳဆယ္ယူသြားမွာျဖစ္ ၿပီး သဂၤဇာေခ်ာင္းထိပ္ကေန ကန္ေတာ္ႀကီးအထိအပိုင္းေတြအလုိက္ခြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရဆိုးေတြကိုသန္႔စင္ၿပီးမွစြန္႔ထုတ္တာ၊ ေခ်ာင္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ကလူေနအိမ္ေတြကေခ်ာင္းအတြင္းပိုက္လုိင္းခ်စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုတားဆီးတာ၊ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္းေရာက္မယ့္ အနယ္စစ္ကန္ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္တာေတြေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ သဂၤဇာေခ်ာင္းတစ္ေလ်ာက္ၿခံစည္းရိုးကာရံတာ၊ လူသြားေလွ်ာက္လမ္းခင္းေပးတာ၊ ေက်ာက္ရိုးစီတာအပါအဝင္ေခ်ာင္းကေနတဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြလုပ္ႏိုင္တဲ့အထိ အဆင့္ျမွင့္ႀကိဳးစားသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေခ်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးကိုေတာ့ယခုႏွစ္ထဲအၿပီးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီးဘက္ဂ်တ္နဲ႔ဆိုင္မယ့္ကိစၥေတြကေနာက္ပိုင္းမွ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

လက္ရွိမွာေတာ့ပညာေပးကာလအျဖစ္သဂၤဇာေခ်ာင္းအနီးရပ္ကြက္ေတြမွာအမိႈက္မစြန္႔ပစ္ဖို႔ပညာေပးညွိႏိႈင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။သဂၤဇာေခ်ာင္းသန္႔ရွင္းသာယာေရးပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔လိုအပ္ၿပီး ပညာေပးကာလၿပီးပါက စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္ရင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးကာပညာေပးတာ၊ ဒဏ္ရိုက္တာေတြ ျပဳသြားမွာျဖစ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News