ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေဆာက္လုပ္ျပီးစီးထားတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ၀ယ္ယူခြင့္ေတြကို မဲႏိႈက္အစီအစဥ္နဲ႔ ပထမအသုတ္ကို ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္မွ (၂၀)ရက္ထိ  စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြကို အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ အမ်ားျပည္သူ၊ ပင္စင္စားနဲ႔ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြက လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား တဲ့ အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း (၆၀၂၇)ရွိပါတယ္။

ဒီေလွ်ာက္လႊာေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႔မွ စီစစ္ျပီး ဇြန္လ(၂၅)ရက္က  လွိဳင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာ ေရႊေပါက္ကံျမိဳ႕နယ္တို႕မွာရိွတဲ့  တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာ (၈၆၄)ခန္းကို မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ဇူလိုင္ (11)ရက္မွာေတာ့ ပထမအသုတ္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအသုတ္မွာ မဲႏိႈက္စနစ္အရ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြထဲမွာ ျပည္သူက ၀ယ္ယူခြင့္အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ဒီပထမအသုတ္မွာ ၀ယ္ယူခြင့္မရရိွသူေတြအတြက္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္သြားမယ့္ အိမ္ရာ၊ တိုက္ခန္းေတြကို  ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေပးသြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပထမအသုတ္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိထားသူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား မူရင္းနဲ႔ အတူ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ကစတင္ျပီး (၂၀)ရက္အထိ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး)မွာ တိုက္ခန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္လက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျမိဳ႔နယ္ခ်ထားေပးမႈကို  ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္နဲ႔ (၂၆)ရက္တို႔မွာ မဲႏိႈ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News