ဧျပီလက စတင္ျပီး ျပည္တြင္းစက္သုးံဆီေစ်းေတြ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင္႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႕ အခက္ေတြ႔ေနတယ္လို႕ အငွားယဥ္ေမာင္းေတြထံမွ သိရပါတယ္။ ဧျပီလကုန္ပိုင္းမွာ (ေအာက္တိန္း 92) ဓါတ္ဆီ တစ္လီတာကို (၈၀၀) က်ပ္ ဝန္းက်င္နွင့္ စက္သုးံဆီ ဆိုင္ေတြက ေရာင္းခ်ခဲ႔ ျပီး ၂ လ ခန္႔ၾကာျပီး အခု ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္ထဲမွာေတာ့ (ေအာက္တိန္း92) ဓါတ္ဆီတစ္လီတာကို ၉၀၀ က်ပ္ နီးပါးအထိ ေျဖးေျဖးျမင္႔တက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ လက္ရွိ (ေအာက္တိန္း 95) ဓါတ္ဆီ တစ္လီတာကို ၉၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ရွိ္ေနလို႔ ျပီးခဲ့ ဧျပီလက တစ္လီတာ (၈၄၀)က်ပ္ ေစ်းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၁၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ေစ်းတက္လာတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစက္သုးံဆီေစ်းေတြဟာ အက်ဘက္မရွိပဲ ဆက္တိုက္ျမင္႔တက္ေနတာေႀကာင္႕ အဌားယဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ တြက္ေခ်ကိုက္ဖို႕အတြက္အေခါက္ေရတိုးေျပးဆြဲေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဌားကားခကေတာ့ ခရီးသည္ေတြက ပံုမွန္ေစ်းအတိုင္းသာစီးနင္းလိုတာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုေတာင္းလို႕မရဘူူးလို႔ အဌားယာဥ္ေမာင္းေတြက ေျပာပါတယ္။လက္ရွိျပည္တြင္းက သုးံစြဲမႈမ်ားတဲ့စက္သုးံဆီ (ပရီမီယံ ဒီဇယ္) တစ္လီတာကို က်ပ္ ၉၃၀ နဲ႔  ဒီဇယ္တစ္လီတာကို ၉၁၅ က်ပ္ ေရာင္းခ်ေနတာေၾကာင္႔ ဒီဇယ္စက္သုးံဆီဟာလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ တစ္လီတာကို ၁၀၀က်ပ္ ဝန္းက်င္ေစ်းတက္ ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ ျပည္းတြင္းက စက္သုးံဆီဆိုင္ေတြမွာ ေအာက္တိန္း92 ဓါတ္ဆီတစ္လီတာကို ၈၉၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 95 တစ္လီတာကို ၉၄၀ က်ပ္ ၊  ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာကို ၉၃၀ က်ပ္ နဲ႔ ဒီဇယ္ တစ္လီတာကို ၉၁၅ က်ပ္ေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔ စက္သုးံဆိုင္ေတြက သိရပါတယ္။

 

 

Related News