ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မယ္႔ မဲဆႏၵနယ္ေတြက မဲေပးခြင္႔ရွိသူ တစ္၀က္ခန္႕ကသာ ႏို၀င္ဘာလမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိသည္ကိုသိရွိျပီး သံုးပံုတစ္ပံု ခန္႕ကသာ လက္ရွိ ဇူလိုင္လမွာ မဲစာရင္းေၾကျငာမွာကို သိရွိတယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔တဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (ေပ႔စ္)(PACE)ရဲ႕ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ PACE အေနနဲ႕ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဒီစစ္တမ္းကိုဇြန္လကုန္ပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ႕ျပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပမယ္႔ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ခုထဲက (၁၂)ခုမွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေပါင္း(၁၂၀၀)ေက်ာ္ျပဳလုပ္ျပီး ျပဳစုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္တမ္းအရေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ေတြမွာ ဇူလိုင္(၉)ရက္ေန (၂၂)ရက္ေန႕အထိ မဲစာရင္းေၾကျငာထားျပီး  မဲစာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးရန္ လိုက္လံႏိႈးေဆာ္သူ မရွိဟုေျဖဆိုသူ တစ္၀က္ေက်ာ္က ေျပာၾကားျပီး တစ္၀က္ေက်ာ္ကေတာ ႔ မဲစာရင္းသြားၾကည္႔မယ္လို႕ ေျဖဆိုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ ငါးဦးမွာ ေလးဦး ႏႈန္းကေတာ႔ မဲေပးဖို႕အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႕ စစ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ မဲလာေပးသူ (၆၇)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိျပီး ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ မဲလာ ေပးသူ (၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ႕တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယားေတြကို ပိုမိုေစာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ေပးပါက အသိပညာ ေပးမႈေတြပိုလုပ္ႏို္င္မယ္လို႕ ဒီအဖြဲ႕က သံုးသပ္ပါတယ္။လာမယ္႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ေတြအျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၄)ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာနဲ႕ တ္ိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၈)ေနရာရွိပါတယ္။၂၀၁၇ လူဦးေရစာရင္းအရ အခု ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပး ခြင္႔ရွိသူ (၇)သိန္း(၈)ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

 

 

Related News