မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွာအသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ ပိုလန္ႏိုင္ငံထုတ္အဆင့္ျမင့္ မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ ၃စီး တိုင္းေဒသႀကီးဗဟိုမီးသတ္စခန္းကို ေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခ်းေငြ နဲ႔ ပိုလန္ႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္ ၆၅စီး ဝယ္ယူထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီအထဲက မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာအသံုးျပဳဖို႔ အထပ္ျမင့္ မီး ၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ (၄)စီး ၊ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရး နဲ႔ ကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ (၃)စီး စုစုေပါင္း(၇)စီး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဗဟိုမီးသတ္စခန္းကို အထပ္ျမင့္မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္၁စီးနဲ႔မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးနဲ႔ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္အဆင့္ျမင့္ယာဥ္၂စီးစုစုေပါင္း၃စီးေရာက္ရွိေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ အခုလို အဆင့္ျမင့္မီးျငိွမ္းသတ္ယာဥ္ေတြေၾကာင့္ မီးၿငိွမ္းသတ္ေရးနဲ႔ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦး ကေျပာပါတယ္။အခုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ေရာက္ရွိတဲ့ ပိုလန္ႏိုင္ငံထုတ္အဆင့္ျမွင့္မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္ေတြဟာ တန္ဖိုးအားျဖင့္၁စီးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း၁ေသာင္းဝန္းက်င္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအဆင့္ျမင့္မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ေတြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ကအထပ္အျမင့္အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီယာဥ္ေတြကိုအလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတစ္ခုစီက မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ဦးစီကိုပိုလန္ႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးထားရွိအသံုးျပဳမယ္႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကတပ္ဖြဲ႕ဝင္အဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးမယ္လို႔သိရ ပါတယ္။

အခုလက္ရွိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ မီးသတ္ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္း စုစုေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ကို မီးၿငိမ္းသတ္ ေရး၊ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကလည္း မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ေတြကို ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာေတြကနယ္ေျမစခန္းေတြအထိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News